Een goede school biedt veel activiteiten en faciliteiten.

Leerlingen4Activiteiten

Naast de gewone lessen zijn er op het Buitenhout College activiteiten, zoals excursies, sportactiviteiten, leerlingenfeesten en culturele activiteiten.

Ook zijn er diverse naschoolse workshops.

Op het Buitenhout College stellen we prijs op een prettig omgangsklimaat in en om de school. We streven naar een plezierige en veilige omgeving voor de leerlingen en de docenten. Daarvoor moeten we met elkaar duidelijke afspraken maken. In het leerlingenstatuut worden de rechten en de plichten van leerlingen en de school uitvoerig beschreven. Op het Buitenhout College geldt de volgende gedragscode:

Leerlingen krijgen een informatieboekje van de afdeling waarbinnen zij les hebben. Hierin staat informatie over de betreffende afdeling die van belang is voor leerlingen. Er is een informatieboekje voor de onderbouw en een informatieboekje voor de bovenbouw. Het informatie boekje voor de bovenbouw bestaaat uit 2 delen. DEEL 1 en DEEL 2.

Het leerlingenstatuut is het reglement van de school waarin de rechten en plichten van de leerlingen staan. In het leerlingenstatuut staat wat de schoolregels zijn, hoe de school met geschillen omgaat, de privacyregelig van de leerlingen en veel meer.

Scholen zijn verplicht om een leerlingenstatuut op te stellen.

De school kent een 50 minutenrooster voor zowel de onder- als de bovenbouw. De pauzes zijn gescheiden.