Een goede school biedt veel activiteiten en faciliteiten.

Leerlingen4Activiteiten

Naast de gewone lessen zijn er op het Buitenhout College activiteiten, zoals excursies, sportactiviteiten, leerlingenfeesten en culturele activiteiten.

Ook zijn er diverse naschoolse workshops.

Faciliteiten

Mediatheek

De mediatheek is bedoeld voor alle leerlingen en medewerkers van onze school. De mediatheek ligt centraal in de school en er zijn computerwerkplekken, groepswerkplekken en studieplekken. Leerlingen hebben alleen toegang tot de mediatheek met hun schoolpas.

Leerlingen3De mediatheek staat garant voor een rustige werk- en studieomgeving waar leerlingen (leren) informatie verzamelen en materialen kunnen lenen. Maar ook huiswerk en opdrachten en digitale toetsen kunnen maken. De mediatheek biedt verder een prettige leesomgeving waar leerlingen kunnen lezen en even tot rust kunnen komen. Het mediatheekteam begeleidt en ondersteunt leerlingen en docenten bij het voorbereiden en uitvoeren van opdrachten.

Het hoofd van de mediatheek verzorgt als gecertificeerd mediacoach een lessenreeks over ‘mediawijsheid’ waarin leerlingen informatievaardigheden aanleren, zoals: bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen, veilig internet, cyberpesten, bewustzijn van media en manipulatie door de media. De school heeft hiervoor een Keurmerk ontvangen.

Kantine

We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl van onze leerlingen. De schoolkantine heeft dan ook een gezond aanbod volgens de richtlijnen van de Gezonde school. Onderbouw leerlingen mogen in de pauzes het schoolplein niet verlaten en hebben daardoor niet de mogelijkheid ‘ongezonde voeding’ in de omgeving te kopen.