Op het Buitenhout College stellen we prijs op een prettig omgangsklimaat in en om de school. We streven naar een plezierige en veilige omgeving voor de leerlingen en de docenten. Daarvoor moeten we met elkaar duidelijke afspraken maken. In het leerlingenstatuut worden de rechten en de plichten van leerlingen en de school uitvoerig beschreven. Op het Buitenhout College geldt de volgende gedragscode:

WEES AARDIG VOOR ELKAAR

Door je gedrag, je houding en je taalgebruik. Stoer doen hoeft niet.

Niet pesten of ruzie maken. Zeg eens sorry als dat nodig is.

Geen spullen van elkaar afpakken.

Geef elkaar eens een compliment.

ZORG VOOR EEN GOEDE WERKSFEER
Luister naar elkaar. Rustig zijn in ons gebouw. Help elkaar.

HOUD JE AAN AFSPRAKEN

Op tijd in de les zijn. Huiswerk af. Alle spullen die nodig zijn om de les te kunnen volgen bij je hebben. Opletten tijdens de les.

DENK AAN JE OMGEVING

Geen rommel maken, niets beschadigen of stukmaken in of rond ons gebouw.

Laat het lokaal netjes achter.

JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEDRAG