Leerlingen krijgen een informatieboekje van de afdeling waarbinnen zij les hebben. Hierin staat informatie over de betreffende afdeling die van belang is voor leerlingen. Er is een informatieboekje voor de onderbouw en een informatieboekje voor de bovenbouw. Het informatie boekje voor de bovenbouw bestaaat uit 2 delen. DEEL 1 en DEEL 2.