Het leerlingenstatuut is het reglement van de school waarin de rechten en plichten van de leerlingen staan. In het leerlingenstatuut staat wat de schoolregels zijn, hoe de school met geschillen omgaat, de privacyregelig van de leerlingen en veel meer.

Scholen zijn verplicht om een leerlingenstatuut op te stellen.