Voor ons is elke leerling belangrijk.

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zijn of haar eigen talent kan ontwikkelen en wordt  gestimuleerd tot een ondernemende houding.  Een ondernemende, nieuwsgierige houding helpt leerlingen in het dagelijks leven, in de maatschappij en in het beroep dat hij later uit gaat oefenen.

We bieden in kleine klassen een uitdagende leeromgeving. Bij ons op school staat betekenisvol leren centraal. Waar mogelijk werken de leerlingen aan levensechte opdrachten en, in de bovenbouw, in levensechte situaties of zelfs aan een eigen onderneming.

We begeleiden leerlingen goed in het maken van keuzes. Allereerst om een goede keuze te maken in de bovenbouw en daarna om die beroepsrichting te kiezen die echt bij je past. Door middel van een goede samenwerking met het ROC hebben wij de doorstroom van vmbo naar mbo optimaal vorm gegeven. Evenals de doorstroom van de theoretische leerweg naar het havo voor de meer theoretisch ingestelde leerling.

Leerlingen die meer praktisch zijn ingesteld kunnen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg aan de slag binnen het bovenbouwprogramma ‘Dienstverlening en Producten’. De leerlingen doen beroepsgericht eindexamen in de vier profielvakken van Dienstverlening & Producten

 

De theoretische/gemengde leerweg is gericht op leerlingen die in het vmbo een brede interesse hebben voor verschillende theoretische vakken en op het TL niveau een diploma kunnen halen. 

Subcategorieën