Na een voorbereidende fase van twee jaar in de onderbouw kiezen de leerlingen in de bovenbouw voor de theoretische leerweg of voor ons beroepsvoorbereidende programma.

Het Buitenhout College kent de volgende leerwegen:

De theoretische/gemengde leerweg

De theoretische/gemengde leerweg is gericht op leerlingen die in het vmbo een brede interesse hebben voor verschillende theoretische vakken en op het TL niveau een diploma kunnen halen. Naast de algemene vakken worden in leerjaar 3 ook beroepsgerichte (sector) vakken aangeboden. Daarbij kunnen leerlingen kiezen uit een beroepsgericht vak dat zoveel mogelijk aansluit bij de belangstelling van de leerling. Het aanbod van het praktijkvak in de bovenbouw zal het komende jaar een verandering ondergaan en beter aan gaan sluiten bij de doorstroom naar het mbo en de beroepswens van de leerlingen. De leerlingen die liever een theoretische variant kiezen kunnen doorstromen naar het havo of een versneld traject via het mbo naar het hbo gaan doen. 

Voor het vierde leerjaar wordt er een vakkenpakket gekozen waarin de leerling eindexamen gaat doen en gaan de leerlingen verdiepend aan de slag binnen een door hen gekozen sector.

De kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die meer praktisch zijn ingesteld kunnen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg aan de slag binnen het bovenbouwprogramma Dienstverlening & Producten. Het accent ligt in het derde en vierde leerjaar KBL en BBL vooral op de vraag: “kan het wat ik wil?” Met hun talenten en vaardigheden richten leerlingen zich op allerlei beroepen en keuzes voor een vervolgopleiding op het mbo. De Bovenbouw kent een innovatief en aantrekkelijk onderwijsprogramma waarin ondernemend en uiteindelijk daadwerkelijk een onderneming starten, belangrijke pijlers zijn.

Het programma voor de bovenbouw is nog volop in ontwikkeling. De huidige tweedeklas leerlingen zullen voor het eerst aan het nieuwe programma gaan deelnemen.

 

 

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.