De theoretische/gemengde leerweg is gericht op leerlingen die in het vmbo een brede interesse hebben voor verschillende theoretische vakken en op het TL niveau een diploma kunnen halen. 

Naast de algemene vakken worden in leerjaar 3 ook beroepsgerichte (sector) vakken aangeboden. Daarbij kunnen leerlingen kiezen uit een beroepsgericht vak dat zoveel mogelijk aansluit bij de belangstelling van de leerling. Het aanbod van het praktijkvak in de bovenbouw zal het komende jaar een verandering ondergaan en beter aan gaan sluiten bij de doorstroom naar het mbo en de beroepswens van de leerlingen. De leerlingen die liever een theoretische variant kiezen kunnen doorstromen naar het havo of een versneld traject via het mbo naar het hbo gaan doen. 

Voor het vierde leerjaar wordt er een vakkenpakket gekozen waarin de leerling eindexamen gaat doen en gaan de leerlingen verdiepend aan de slag binnen een door hen gekozen sector.