Om een leerling aan te melden bij onze school kunt u gebruik maken van ons aanmeldingsformulier

Wij zijn verplicht om een kopie van één van onderstaande geldige identiteitsbewijzen te vragen:

  • ID-kaart
  • Paspoort
  • Verblijfsvergunning

Daarnaast is het noodzakelijk om het adviesformulier van de basisschool bij aanmelding in te leveren. 

Aanmeldingen voor 1e jaars leerlingen moeten vóór 1 maart aan onze Centrale Leerlingen Administratie worden toegezonden: Postbus 30250, 1303 AG ALMERE

Aanmeldingen voor leerlingen van alle overige leerjaren (zij-instromers) moeten voor 1 april worden toegezonden.

 

Tussentijds wisselen van school

Uit onderzoek blijkt dat wisselen van school de leerprestaties niet ten goede komt. Daarom hebben alle schoolbesturen van Almere besloten tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken. We zetten de regels graag voor u op een rij.

Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als:

•          u verhuist;
•          uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen;
•          er sprake is van een onoplosbaar conflict;
•          de school de zorg niet meer kan leveren.

Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een schooljaar.

 

Wisselen van school per nieuw schooljaar

Plaatsbare leerlingen die voor 1 april zijn aangemeld, worden geplaatst. Na deze sluitingsdatum nemen wij nog wel aanmeldingen in behandeling, maar kunnen wij geen plaatsing garanderen. Uw kind wordt op een wachtlijst gezet. Pas na de laatste rapportvergaderingen aan het eind van het schooljaar, kunnen wij bepalen of en op welke school nog plaats is.

 

Alle VO-scholen van de Almeerse Scholen Groep, het bestuur waaronder het Buitenhout College valt, hebben een toelatingsbeleid

 

In het project "Scholen op de kaart" presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Deze verantwoording komt tot stand aan de hand van twintig indicatoren.

Ook het Buitenhout College maakt op deze wijze deze gegevens voor iedereen toegankelijk. Wij nodigen u van harte uit om hier eens een kijkje te nemen. Wanneer u hier klikt komt u rechtstreeks in de gegevens van het Buitenhout College.

Er kunnen aan de gegevens op de website van 'Scholen op de Kaart" geen rechten ontleend worden.

Locatie:    Ambonstraat 2, Almere Buiten

Telefoon: (036) 549 16 00

E-mail:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanbod:

  • mavo/mavo+ (vmbo)
  • vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • vmbo – basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

 

Leerlingen:      1.200

 

Hét vmbo-college voor doorzetters!
Het Buitenhout College is een vmbo-school met hoge ambities. We bieden onderwijs op 3 niveaus: mavo, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo basisberoepsgerichte leerweg. Wij beseffen dat onze leerlingen veel kwaliteiten hebben. We richten ons onderwijs daarom zo in dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Vanaf het eerste leerjaar steken we al veel energie in het ontwikkelen van hun doorzettingsvermogen. Ze leren om ideeën om te zetten in daden. Met een diploma van onze school hebben ze, afhankelijk van het niveau een mooie startpositie voor een mbo of havo-opleiding. We zijn dan ook trots op onze leerlingen en wat ze kunnen bereiken. Maar belangrijker nog: ze kunnen trots zijn op zichzelf.

Ons stewardproject is zeer succesvol. Leerlingen met een steward-taak leveren een belangrijke bijdrage aan het prettige schoolklimaat.

 

Wat wij belangrijk vinden
Het maximale uit jezelf halen

Bij ons telt het resultaat. Ons doel is dat elke leerling het maximale uit zichzelf haalt. Iedereen moet met een mooi diploma de school kunnen verlaten. Als het nodig is, bieden we daarbij extra ondersteuning. We stimuleren leerlingen al vanaf het eerste leerjaar om boven zichzelf uit te stijgen. Dat doen we op een positieve manier. We benadrukken wat goed gaat. Maar we stellen ook steeds doelen ter verbetering.

 

Aansluiten op het niveau van leerlingen

De keuzes die we maken passen bij het niveau van onze leerlingen. Daar richten we ons onderwijs op in. In de eerste klas plaatsen we leerlingen in dakpanklassen. Zo dagen we ze uit op een hoger niveau. Op het vmbo zijn de lessen meer praktijkgericht. Op de mavo ligt het accent juist op leren vanuit de theorie.

 

Aandacht voor sociale en creatieve vorming

We vinden de sociale en creatieve vorming van onze leerlingen erg belangrijk: ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’ zijn op onze school veel gestelde vragen. We helpen leerlingen te ontdekken waar hun kwaliteiten en talenten liggen. Daarbij horen ook vakken als dans, drama, muziek en beeldende vorming.

 

Dít maakt onze school bijzonder

Extra praktijk óf theorie voor mavo

 

Wil je als leerling een mavo-diploma behalen? Dan kun je bij ons na de onderbouw een extra praktijkvak kiezen. Dit noemen we mavo beroepsgericht. Dit is een goede keuze voor leerlingen die door willen stromen naar niveau 4 van het mbo. Ben je als leerling meer van de theorie? Dan kun je

kiezen voor mavo+. Je doet dan examen in 7 of zelfs 8 theorievakken. Daarmee heb je een stevige basis om door te stromen naar de havo. In de onderbouw kom je dan in de mavo/havo-klas.

 

Extra aandacht voor ondernemen op vmbo

 

We bieden onze vmbo-leerlingen in de bovenbouw het profiel Dienstverlening & Producten aan. Hierin dagen we ze uit om hun eigen onderneming te starten. Ze leren en werken in een zelfbedacht minibedrijf. Alles komt hierin samen. Kansen krijgen en nemen. Trots zijn op wat je doet. Je talent ontwikkelen. En natuurlijk een ondernemende houding aanleren.

Ook voor leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen van ons professionele begeleiding. Daar staat het Buitenhout College al jaren om bekend. We blijven daarin investeren met een uitstekend team. Zo kan ook de leerling die iets meer begeleiding nodig heeft zijn ambities waarmaken.

Wij zijn een ‘Gezonde School’

 

We dragen graag bij aan een actieve en gezonde leefstijl van onze leerlingen. Onze schoolkantine biedt daarom gezonde hapjes en drankjes. Ons aanbod voldoet aan de richtlijnen van de ‘Gezonde School’. Leerlingen van de onderbouw mogen in de pauzes niet het schoolplein verlaten. Zo voorkomen we dat ze in de omgeving ongezonde snacks en drankjes kopen.

 

Ons schoolgebouw

Kleinschalig onderwijs

 

Het Buitenhout College zit in een prachtig, modern schoolgebouw. Daarin hebben we alle ruimte om onze leerlingen kleinschalig onderwijs te geven.

De onderbouw (1ste en 2de klas) en de bovenbouw (3de en 4de klas) krijgen les in aparte vleugels. Ze hebben ook op verschillende momenten pauze.

 

Werken en studeren in de mediatheek

 

Midden in ons schoolgebouw ligt de mediatheek. Dit is een prettige leeromgeving. Leerlingen vinden er computers, groepswerkplekken en studieplekken. Ze kunnen hier in alle rust werken, studeren of lezen. De mediatheek is ook dé plek om informatie te verzamelen en materialen te lenen.

Bereikbaarheid

Het Buitenhout College ligt aan de Evenaar in Almere Buiten. Leerlingen kunnen veilig met de fiets naar school komen. We zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ons schoolgebouw ligt naast Station Almere Oostvaarders. Daar stoppen zowel treinen als verschillende (stads)bussen.

 

Meer weten?

 

Kijk ook eens op www.buitenhoutcollege.nl

Of neem contact op voor een afspraak:

(036) 549 16 00

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Daarnaast bent u /ben jij natuurlijk welkom op de informatie avond en de open dag.

AulaIeder kind heeft talent, ieder kind krijgt bij ons de kans dit talent op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Dat geldt natuurlijk voor het leren, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om dansen, beeldende talent, muziek of sport. De school heeft oog voor individuele mogelijkheden en zorgt er voor dat iedere leerling tot zijn recht komt. Dat uitgangspunt stellen wij centraal in ons onderwijs. 

GEZONDE SCHOOL logo cmyk11

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Het themacertificaat wat we deze zomer gehaald hebben is het certificaat ‘welbevinden en sociale veiligheid’. We werken komend jaar aan het behalen van het certificaat ‘voeding’ en ‘bewegen en sport’.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 
 

  In de schoolgids is alles te vinden over resultaten, organisatie en

  de inhoud van het onderwijs.

  De schoolgids verschijnt jaarlijks digitaal. 

 

 

 

 

  Ons schoolplan loopt van 2015 tot 2020. 

Docent1Op het Buitenhout College krijgt talent een kans! In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen naast de algemeen vormende vakken hun talent ontplooien met de vakken Dans en Drama

Leerlingen in de Theoretische Leerweg kunnen na een algemene introductieperiode, een keuze maken voor één van de talentklassen.  

De talentklassen maken onderdeel uit van het normale lesrooster en worden gegeven binnen de normale lesuren.