Om een leerling aan te melden bij onze school kunt u gebruik maken van ons aanmeldingsformulierWanneer de leerling niet bij beide ouders woont, maken wij naast het aanmeldingsformulier ook gebruik van een bijlage.

Wij zijn verplicht om een kopie van één van onderstaande geldige identiteitsbewijzen te vragen:

  • ID-kaart
  • Paspoort
  • Verblijfsvergunning

Daarnaast is het noodzakelijk om het adviesformulier van de basisschool bij aanmelding in te leveren.

Aanmeldingen voor 1e jaars leerlingen moeten vóór 1 maart aan onze Centrale Leerlingen Administratie worden toegezonden: Postbus 30250, 1303 AG ALMERE

Aanmeldingen voor leerlingen van alle overige leerjaren (zij-instromers) moeten voor 1 april worden toegezonden.

 

“Overstappen naar een andere VO-school.

Als u uw kind wilt laten overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs, dan is dit schrijven belangrijk voor u. 

Plaatsbare leerlingen die voor 1 april zijn aangemeld, worden geplaatst. Na deze sluitingsdatum nemen wij nog wel aanmeldingen in behandeling, maar kunnen wij geen plaatsing garanderen. Uw kind wordt op een wachtlijst gezet. 

Pas na de laatste rapportvergaderingen aan het eind van het schooljaar, kunnen wij bepalen of en op welke school nog plaats is.

 

Alle VO-scholen van de Almeerse Scholen Groep, het bestuur waaronder het Buitenhout College valt, hebben een toelatingsbeleid