Om een leerling aan te melden bij onze school kunt u gebruik maken van ons aanmeldingsformulier

Wij zijn verplicht om een kopie van één van onderstaande geldige identiteitsbewijzen te vragen:

  • ID-kaart
  • Paspoort
  • Verblijfsvergunning

Daarnaast is het noodzakelijk om het adviesformulier van de basisschool bij aanmelding in te leveren. 

Aanmeldingen voor 1e jaars leerlingen moeten vóór 1 maart aan onze Centrale Leerlingen Administratie worden toegezonden: Postbus 30250, 1303 AG ALMERE

Aanmeldingen voor leerlingen van alle overige leerjaren (zij-instromers) moeten voor 1 april worden toegezonden.

 

Tussentijds wisselen van school

Uit onderzoek blijkt dat wisselen van school de leerprestaties niet ten goede komt. Daarom hebben alle schoolbesturen van Almere besloten tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken. We zetten de regels graag voor u op een rij.

Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als:

•          u verhuist;
•          uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen;
•          er sprake is van een onoplosbaar conflict;
•          de school de zorg niet meer kan leveren.

Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een schooljaar.

 

Wisselen van school per nieuw schooljaar

Plaatsbare leerlingen die voor 1 april zijn aangemeld, worden geplaatst. Na deze sluitingsdatum nemen wij nog wel aanmeldingen in behandeling, maar kunnen wij geen plaatsing garanderen. Uw kind wordt op een wachtlijst gezet. Pas na de laatste rapportvergaderingen aan het eind van het schooljaar, kunnen wij bepalen of en op welke school nog plaats is.

 

Alle VO-scholen van de Almeerse Scholen Groep, het bestuur waaronder het Buitenhout College valt, hebben een toelatingsbeleid