AulaIeder kind heeft talent, ieder kind krijgt bij ons de kans dit talent op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Dat geldt natuurlijk voor het leren, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om dansen, beeldende talent, muziek of sport. De school heeft oog voor individuele mogelijkheden en zorgt er voor dat iedere leerling tot zijn recht komt. Dat uitgangspunt stellen wij centraal in ons onderwijs. 

Wij stimuleren een brede persoonlijke ontwikkeling en proberen een actieve en ondernemende houding bij de leerlingen te bevorderen. Aandacht voor verschillen tussen leerlingen is hierbij van essentieel belang.

De volgende punten staan centraal in ons pedagogisch klimaat:

Relatie: Elke leerling, ongeacht zijn cultuur, levensovertuiging of mogelijkheden, krijgt en benut bij ons de kans om tot zijn recht te komen. Het gaat hier om respect en aandacht, zowel voor leerlingen als medewerkers, onderling en ten opzichte van elkaar.

Ruimte: Geven en nemen. Elke leerling kan zijn eigen specifieke talent ontwikkelen. Wij bieden de ruimte voor eigen inititiatief. 

Resultaat: Ieder kind werkt hard om met zijn of haar talent ook echt iets te bereiken. We dagen uit en geven de gelegenheid om maximaal te presteren.

Hoe doen we dat?

Kleinschaligheid is bevorderlijk voor een klimaat waarin kinderen tot leren komen. De belangrijkste manier waarop wij kleinschaligheid verwezenlijken, is de verdeling van de school in teams. Een team bestaat uit ongeveer 12-15 mentoren/vakdocenten en staat onder leiding van een teamleider. Elk team heeft de verantwoordelijkheid over 8-10 klassen of 200- 250 leerlingen. De docenten geven hun lessen zoveel mogelijk aan de klassen van het eigen team. Zij verzorgen met elkaar ook de begeleiding van de leerlingen uit het team.