Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de mogelijkheden die het Buitenhout College kan bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen het reguliere onderwijs. Zodat leerlingen en ouders vooraf weten wat van ons verwacht kan worden.