Talentontwikkeling

Op het Buitenhout College krijgt talent een kans! In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen naast de algemeen vormende vakken hun talent ontplooien met de vakken Dans en Drama. 

Leerlingen in de Theoretisch Leerweg kunnen na een algemene introductieperiode, een keuze maken voor één van de talentklassen.  

De talentklassen maken onderdeel uit van het normale lesrooster en worden gegeven binnen de normale lesuren.


Na de oriëntatieperiode maken leerlingen uit de TL een keuze uit één van de talentklassen:

De Jonge Onderzoeker
Multimedia
Sport & Dienstverlening
TL-plus klas* **

*Na een positief advies van je docenten.
**Leerlingen die de TL plus talentklas hebben gevolgd en aan het eind van het eerste brugjaar niet doorstromen naar havo, volgen in het tweede leerjaar de talentklas Cultuur & Maatschappij.

De school betaalt een groot deel van de extra kosten van de talentklassen. Het andere deel dragen de ouders bij. De bijdrage voor ouders wordt jaarlijks vastgesteld.

 

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.