Een veilige school is een betrouwbare school
Als uw kind naar school gaat, wilt u er zeker van zijn dat uw kind ook op school is. Een goede absentenregistratie die snel en betrouwbaar werkt is daarvoor noodzakelijk. Op het Buitenhout College voeren de docenten de absenties in de klas rechtstreeks en digitaal in de absentenregistratie in. Deze manier van registeren maakt het mogelijk om direct, vaak nog hetzelfde uur, contact met u op te nemen. In de 
folder "Absentie op het BHC" kunt u alles nalezen over ons systeem van absentenregistratie en wat wij van u  als ouders/verzorgers verwachten.

Afhandeling van klachten

De school streeft er naar klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mochten ouders of leerlingen toch ontevreden zijn, dan probeert men eerst in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden. Lukt dit niet dan zal de directeur de klacht in behandeling kunnen nemen. Wij kennen ook een algemene klachtenregeling.

Leerlingbegeleiding staat bij ons hoog in het vaandel!

Er zijn verschillende vormen van leerlingbegeleiding:

Zorgteam, Decanen, Mentoren, Counselor, diverse trainingen, Remedial Teaching, Vakhulp, Huiswerkbegeleiding en het Zorglokaal

Contact met ouders is belangrijk.

Om die reden organiseren we gedurende het schooljaar een aantal contactmomenten en verzorgen we een aantal publicaties voor ouders en leerlingen. Ook heeft de school het officiële keurmerk Leraar, Leerling, Ouders ontvangen van de gelijknamige stichting voor ouderparticipatie. School, leerling en ouders sluiten daarnaast een overeenkomst met elkaar af, waarin uitgesproken wordt wat zij van elkaar mogen verwachten.

Het Buitenhout College hecht veel waarde aan contact met ouders. School en ouders hebben immers een gemeenschappelijk doel om de leerlingen een prettige en vooral leerzame schoolperiode te laten beleven. De ouderraad is de spreekbuis van de ouders en leerlingen. 

Wat doet de Ouderraad?

We vergaderen ongeveer vier keer per jaar op school en vijf keer bij één van de ouderraad- leden thuis. De overleggen duren anderhalf uur.