In de bovenbouw kan er op meerdere momenten in het schooljaar sprake zijn van een stage in het kader van de opleiding van de leerlingen. Zowel in BBL, KBL als mavo wordt stage gelopen.
De leerlingen zoeken zelf een stageplaats in de sector waarin zij geïnteresseerd zijn en waarin zij in het MBO hun vervolgopleiding willen gaan doen.
Soms vragen stagebedrijven om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Meestal zijn dit stagebedrijven waarin het ‘werken met mensen’ voorop staat. Een VOG moet worden aangevraagd bij de gemeente. De kosten zijn rond de 40,- euro.
Wij brengen onder uw aandacht dat de kosten van een dergelijk document voor rekening zijn van leerling/ouders. In enkele situaties betaald het stagebedrijf de VOG.