Afhandeling van klachten

De school streeft er naar klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mochten ouders of leerlingen toch ontevreden zijn, dan probeert men eerst in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden. Lukt dit niet dan zal de directeur de klacht in behandeling kunnen nemen. Wij kennen ook een algemene klachtenregeling.